مدیریت اطلاعات

مدیریت ,اطلاعات, داده ,مدیریت اطلاعات|1274491|ostadanesh
در حال حاظر شما فایل با عنوان مدیریت اطلاعات را دنبال می کنید .

مقاله بین المللی مدیرت اطلاعات (IJIM) یک مقاله بین المللی و کارشناسی شده است که هدف آن ارائه بهترین آنالیزها و بحث ها در حوزه پیشرفت و توسعه برای خوانندگان می باشد.