دانلود فایل پاورپوینت در مورد مراحل توسعۀ مدیریت ..

مطالب دیگر:
📎پاورپوینت تأثیر باقیمانده سموم دفع آفات نباتی و كودهای شیمیایی ، آنتی بیوتیكها و فلزات سنگین در ایمنی مواد غذایی📎پروتکل آموزش راهبرد تصمیم گیری📎پاورپوینت جوشکاری و تاریخچه جوشکاری📎پاورپوینت تخصیص منابع📎پکیج آموزشی مهارتهای زندگی📎پروتکل ایماگوتراپی (الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج📎پاورپوینت توزیع میانگین نمونه برداری📎الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل📎پاورپوینت روانشناسی چیست📎آزمون ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا📎آزمون ارزیابی ارزیابی ضرورت و خلاء های موجود در آموزش مهارت📎آزمون ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt)📎پاورپوینت آزمون های توانایی چیست📎آزمون ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران📎پاورپوینت پارادایم چیست📎آزمون ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان📎پاورپوینت نظریه بوروکراسی چیست📎پاورپوینت نظریه و اجزای آن📎پاورپوینت سبک میس ون دروهه📎پاورپوینت سپتیک تانک
دانلود ,پاورپوینت ,در, مورد, مراحل ,توسعۀ ,مدیریت|1274454|ostadanesh
در حال حاظر شما فایل با عنوان دانلود فایل پاورپوینت در مورد مراحل توسعۀ مدیریت .. را دنبال می کنید .

دانلود پاورپوینت در مورد مراحل توسعۀ مدیریت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 43

مقدمه

پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود.

جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند:

١- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد.

۲- عصرکشاورزی : تولید از مصرف بیشتر بود برای مازاد تولید باید سازو کارهائی ارائه میشد بنابراین الگوی مدیریتی ﭙیچیده ای لازم بود.

۳- جامعۀ صنعتی : تولید هم اضافه وهم متنوّع شد.

۴- جامعۀ خدماتی.

۵- عصراطلاعات وارتباطات: بازارهای مجازی بوجود آمدند.

مدیریت حرفه ای اززمان انقلاب صنعتی شکل گرفته است