الگوریتم بهینه سازی بر اساس برنامه ریزی خطی

مطالب دیگر:
موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپلخرید و فروش دینجغرافیای سیاسی امنیتی كردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایرانبررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)تجارت آزاد آمریكای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوممقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانیمفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده درءروند ثبت اسناد در دفتر املاكحوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانونمبانی حقوق و قانون اساسیعكاسی تبلیغاتیحقوق پناهندگان در اسناد بین المللىبررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسهنقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضاربدعاوی چکبررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانانجزوه آزمون سال های گذشته (علوم باغبانی) رشته کشاورزیدانلود مقاله اضطراب مقاله فوبیای خاص در کودکانپاورپوینت نظریه های مدیریت و مفاهیم مدیریت
برنامه ریزی خطی ,مسائل غیر حدب و برنامه ریزی غیر خطی|1274314|ostadanesh
در حال حاظر شما فایل با عنوان الگوریتم بهینه سازی بر اساس برنامه ریزی خطی را دنبال می کنید .

ترجمه ی این مقاله شامل ۳۵ صفحه است.ترجمه ی مقاله ی برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی است که چیکده ی این مقاله به شرح زیر است :

چکیده:

در این مقاله الگوریتم بهینه سازی براساس برنامه ریزی خطی که روش توالی cutting plane (صفحۀ برش ) نامیده می شود ارائه شده است . ویژگی اصلی این الگوریتم توصیف شده ( توضیح داده شده ) است ، همگرایی به نقطۀ مانای Karush - Kuhn - Tucker ثابت شده و نتایج عددی روی مجموعه ای از نمونه های شناخته شده نشان داده شده است . این روش بر اساس حالت خطی برای مسائل با (محدودیت نامساوی) محدب است اما در اینجا این روش به مسائل برنامه ریزی غیر خطی دیفرانسیلی متناوب شامل هر دو محدودیت مساوی و نامساوی غیر خطی گسترش داده شده است . در مقایسه با حل کننده های موجود فهمیده می شود که این روش قابل رقابت با این حل کننده ها است . بنابراین این روش که براساس حل زیر برنامه ، برنامه ریزی خطی است یک روش خوب برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی است . این الگوریتم به عنوان زیر حل کننده در الگوریتم برنامه ریزی غیر خطی اعداد مختلط در جایی که مسائل خطی باندهای پایین برای حل بهینه در زیر مسئله های برنامه ریزی غیر خطی در درخت شاخه و کران برای مسائل با محدودیت غیر خطی محدب به کار برده می شود .