جمع اعداد یک رقمی

مطالب دیگر:
تخمين بار خطوط شبكه در شرايط اضطراري بكمك ضرايب حساسيت حاصله از پخش بار خطيبررسی ساختار معماری قرن بیستم و آثار برجسته معماری قرن بیستمبررسی اثرات فني و اقتصادي مقره‌ها در طراحي شبكه‌هاي فشارقويبررسی انواع روش های مختلف آبياری بارانیبررسي اثرات درماني هوميوپاتي برخود پندارة افراد افسردة اهل استان قمبررسی عملکرد و نقش چشمه اتصال در ساختمان های دارای ستونهاي مختلط فولادي پرشده با بتن (CFTبررسی نقش و تاثیر آموزش از راه دور بر توسعه اقتصادی کشوربررسی و تشریح مدار قفل رمزی دیجیتالبررسی سيستم های تحريك كننده نيروگاهها و پارامترهای موثر در آنبررسی ساختار و عوامل موثر در سدهای بتن غلتكی RCCبررسی بارگذاري بهينه و بهره‌ برداري ترانسفورماتورهاي قدرت براي بحداقل رساندن تلفاتبررسي و مقايسه نرم افزارهاي طراحي سدهاي انحرافي و ارائه يک نرم افزار پيشنهادي به منظور طربررسی تاثير جريان عبوري از هاديها بر مقدار مقاومت و تلفات قدرت در خطوط انتقال نيروبررسی سیمولینک و مدل سازی و شبیه سازی ماشین های القایی سه فاز و بهینه سازی پاسخ درسیمولینکبررسی و تعیین عوامل مؤثر بر افزایش میزان شوری در دشت ها (مطالعه موردی دشت گرمسار)بررسی سيستم وصل مجدد در شبكه 400 كيلوولت ايران و راهکارهای رفع مشکلات آنهابررسي روشهاي مختلف (ساده و مرکب) تثبيت بستر سازه با ترکیب آهک و سیمان همراه با نمونه موردیكاربرد برنامه‌ريزي خطي در تصحيح ميزان توليد نيروگاهها جهت محدود نمودن قدرت در خطوط شبكهبررسی انواع آجر و تاریخچه و فرآیند تولید آجربررسی دلايل لزوم نبوت
جمع اعداد یک رقمی|1274308|ostadanesh
در حال حاظر شما فایل با عنوان جمع اعداد یک رقمی را دنبال می کنید .

1-با استفاده از این نرم افزار دانش آموزان می توانند با تولید اعداد جدید و بررسی پاسخ ها و تکرار، جمع اعداد را سریع تر یاد بگیرند.

اجرای این نرم افزار نیاز به هیچ برنامه جانبی ندارد و با کلیک روی آن اجرا خواهد شد.